26 tips voor het selecteren van een EPD of ECD dat bij je praktijk past

selecteren epd of ecdIn no time& zonder zorgen een nieuw EPD of ECD implementeren, begint met het juiste EPD of ECD kiezen voor je praktijk.
Deze 26 tips zijn gebaseerd op 20 jaar praktijkervaring, doe er je voordeel mee.

#1 Pak het aan als een project

Een selectietraject is een project.
Geen groot project in veel gevallen, maar wel een project.
Benader het op die manier en de kans van slagen wordt veel groter.
Maak een planning, stel een projectteam samen en stel een budget vast.

Houd regelmatig overleg en verdeel de taken.
Gebruik sjablonen van allerlei documenten en zorg voor een goed beheer van alle documentatie. Een goed begin….

#2 Benoem een kartrekker

Een persoon die verantwoordelijk is voor het project en de voortgang.
Hij of zij heeft tot taak afspraken te monitoren, overleg te plannen en te zorgen dat eenieder de taken ook uitvoert binnen tijd.
Bij problemen is hij of zij ook aanspreekpunt.

#3 Beschrijf de resultaten die het EPD of ECD moet opleveren.

Het is heel belangrijk om vooraf te bedenken wat een nieuw systeem moet opleveren.
Dit kunnen kwantitatieve en kwalitatieve voordelen zijn. }
Kwantitatieve voordelen zijn winst in tijd of geld.
Een voorbeeld van een groot kwalitatief voordeel is dat gegevens van cliënten altijd beschikbaar zijn, waardoor de zorg of behandeling beter wordt.

#4 Start bij de eigen praktijk en werkwijze

Neem de eigen organisatie of praktijk als uitgangspunt.
Ga altijd uit van de eigen praktijk of organisatie; welke visie en doelen zijn belangrijk, zijn er veel afhankelijkheden van andere instellingen of aanbieders, kunnen cliënten of patiënten gemakkelijk naar andere praktijken uitwijken, etc.

#5 Analyseer alle informatie die wordt vastgelegd en gecommuniceerd

Een ECD of EPD heeft tot doel om gegevens te kunnen vastleggen, raadplegen en communiceren.
Bij aanschaf van een nieuw systeem is het goed om te reviewen wat er precies gedaan wordt.

#6 Analyseer de bestaande manier van werken

In de bestaande processen wordt informatie vastgelegd en gecommuniceerd.
Het is belangrijk om precies te weten welke data door wie wordt vastgelegd en door wie de data wordt geraadpleegd.
Plus welke triggers zorgen dat gegevens worden vastgelegd of geraadpleegd.

#7 Analyseer hoe er binnen de organisatie of praktijk gecommuniceerd wordt

Na de analyse van de bestaande werkwijze is het relevant om de communicatie binnen de organisatie in kaart te brengen.
Gegevens worden gedeeld, er worden opdrachten gegeven om iets op te zoeken, uit te werken, cliënten of anderen te bellen.

#8 Beschrijf de toekomstige situatie

In de bestaande werkwijze gaat een verandering plaatsvinden.
Een nieuw systeem heeft per definitie gevolgen voor de manier van werken.
Als je de nieuwe situatie vooraf beschrijft zorg je voor een referentiekader.
Een referentiekader dat helpt om verschillende EPD of ECD systemen te toetsen.

#9 Betrek de juiste mensen

Niets is zo belangrijk als de juiste mensen op het juiste moment betrekken bij het project.
Wie zijn dat dan?
De juiste mensen zijn degenen die uiteindelijk de invoering van het systeem zullen vormgeven plus de beslissers in de praktijk.

#10 Maak tijd vrij

Tijd vrijmaken is vaak lastig.
Het is heel schaars.
Andere zaken slokken zomaar de tijd op.
Maar zorg dat je minstens 3 mensen voor 4 uur beschikbaar hebt, zodat je de voorbereiding van de selectie goed kan doen.
Gegevens uitwerken, informatie te verzamelen, bespreken hoe de gewenste werkwijze moet zijn.
Daarna komt de informatie van de leveranciers en het selecteren.
Alles kost meer tijd dan je zou willen….
En als je het niet vooraf regelt, komt de dubbele tijd terug om achteraf de problemen op te lossen.

#11 Plan het hele traject zorgvuldig

Zinvol gebruik maken van de gereserveerde tijd is veel gemakkelijker met een goede planning.
Een selectietraject kan volledig vooraf gepland worden, zodat je in een periode van 3 tot 4 maanden de selectie afrondt.
Plan het goed en het resultaat is beter het geeft je veel meer rendement en voortgang.

#12 Beschrijf de eisen die je aan een leverancier stelt

Het doel van een selectietraject is de keuze van een ECD of EPD, een systeem.
Maar je doet zaken met een leverancier, mensen binnen een
En de leverancier is zeker zo belangrijk als het product.
Je gaat immers een jarenlange relatie aan met deze leverancier.

Wat verwacht je van een leverancier?
Dat hij alleen licenties verkoopt of dat hij juist altijd in is voor het uitproberen van nieuwe technologische mogelijkheden?

#13 Een ECD of EPD vraagt onderhoud; denk na over beheer voor je de keuze maakt

Dat kan je uitbesteden, maar een deel zal binnen de eigen praktijk gedaan moeten worden.
Denk aan uitleg aan nieuwe collega’s of het toevoegen van nieuwe collega’s.
Iemand binnen de praktijk moet je verantwoordelijk voor worden gemaakt, bij voorkeur al tijdens de voorbereidingen van de selectie.

#14 Inventariseer welke koppelingen nodig zijn

Functionaliteit van een ECD of EPD is over het algemeen heel compleet.
Maar vaak is er wel een koppeling nodig met bijvoorbeeld een boekhoudpakket verzekeraars, of landelijke systemen om kwaliteitsdata aan te leveren.
Koppelingen zijn duur en het is goed om te weten welke koppeling je echt nodig hebt en welke de leverancier al heeft en welke nog gemaakt moeten worden, speciaal voor jouw praktijk.

#15 Inventariseer welke eisen de wetgever en andere instanties stellen

Maak een overzicht van alle eisen die de buitenwereld stelt aan bijvoorbeeld privacy of aanleveren van gegevens.
Voorbeelden hiervan zijn NEN7510 of de mogelijkheid voor beveiligde communicatie.
Verifieer of de leverancier aan deze eisen voldoet.

#16 Maak een overzicht van alle output die het systeem moet opleveren

Een inventarisatie van alle output, zoals datasets voor kwaliteit, brieven of verslagen, is een goed uitgangspunt om te toetsen of alles in het nieuwe systeem kan worden vastgelegd of eruit geëxtraheerd.

#17 Denk na over toekomstige communicatie met cliënten of patiënten

Een nieuw systeem geeft ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden.
En het is niet ondenkbaar dat communicatie met patiënten of cliënten digitaal kan plaatsvinden, of dat hun gegevens gemakkelijker beschikbaar gemaakt kunnen worden.
Dat het kan wil natuurlijk niet zeggen dat het zo ook moet, maar overweeg de nieuwe opties.

#18 Inventariseer de consequenties voor de verschillende samenwerkingspartners

Er zijn maar weinig praktijken die niet met andere organisaties samenwerken.
De communicatie met artsen, paramedici, ouders of soms gemeentes of scholen verloopt in de bestaande situatie op een bepaalde manier.
Heeft een nieuw systeem gevolgen voor die communicatie?

#19 Doe een pre-selectie

Tegenwoordig is het vrij eenvoudig om veel informatie te verzamelen via internet.
Zo is het niet moeilijk om in een dag een hele lijst met relevante leveranciers te verzamelen.
Op basis van die inventarisatie kan al een deel van de aanbieders geschrapt worden.

#20 Raadpleeg klanten van beoogd leveranciers

Niet meteen in een eerste fase, dan blijf je bij je eigen organisatie, maar in een later stadium.
Sommige leveranciers veranderen hun gedrag, nadat je klant bent geworden.

#21 Maak je eigen keuze (en kopieer niet klakkeloos de buren)

De valkuil van datgene kiezen wat de buren hebben, is dat je niet meer nadenkt over je eigen doelstellingen en ambities.

Dus wat onderscheidt je van je collega’s? Niets? Dan kan je gerust hetzelfde systeem nemen.
Toch wel het een en ander?
Overweeg dan om je eigen keuze te maken.

#22 Nodig minimaal 3 leveranciers uit voor een demo

Ik adviseer om minimaal 3 en maximaal 5 leveranciers uit te nodigen voor een demo.
Allereerst niet meer om de eenvoudige reden dat het anders veel te veel tijd kost.
Maar ook niet minder, omdat je dan niets meer kan kiezen en dat weet een leverancier ook.

#23 Leg je beoordelingscriteria vooraf vast

Bepaal vooraf welke criteria belangrijk zijn.
Dat niet alleen, maar bepaal ook welke prioriteit ze hebben.
Immers, een platte lijst met criteria helpt niet veel bij een lastige keuze.
Dus is het handig om de doelstellingen die je als praktijk hebt, mee te wegen in je beoordelingscriteria.
Het is toch belangrijk dat je ECD of EPD past bij de ambities van de praktijk?

Misschien overbodig, maar kosten – zowel eenmalig als jaarlijks- zullen de keuze beïnvloeden.
Zorg dan dat dit opgenomen is in je beoordelingscriteria.
Neem vooral ook additionele kosten mee, zoals een upgrade van Windows, extra WIFI routers of extra licenties voor Zorgmail als dat van toepassing is.

#24 Modelleer standaarden

En vind vooral niet zelf het wiel uit als het niet nodig is.
Heeft een leverancier een blanco boek, vraag je dan af of je dat zelf wil invullen of dat anderen dat mogelijk al hebben.
Gebruik die kennis en ervaring om te fine-tunen naar je eigen situatie.

#25 Bekijk de demo met een breed publiek

Demo’s van leveranciers zijn niet alleen voor de beslisser of manager.
Behandelaren, ondersteunende medewerkers en administratieve krachten zullen hun eigen kijk op de mogelijkheden hebben die net zo relevant is voor de toekomstige situatie.

#26 (Her)organiseer de werkwijze al voor de implementatie

Twee aanpassingen tegelijkertijd doorvoeren is lastig.
Dat is al in legio zorgorganisaties gebleken.
De ICT component vraagt zoveel aandacht dat de aanpassingen in werkwijzes naar achteren schuiven.

En dat terwijl een EPD of ECD wel wordt ingericht met een nieuwe werkwijze in gedachten.
Dus eerst de werkwijze aanpassen en dan de ondersteunende ICT implementeren is de meest ideale volgorde.

Veel succes met het selectieproces!

Wil je hulp bij de selectie? Kijk dan eens naar de gratis video serie ‘Het juiste EPD selecteren doe je zo’

Helemaal tevreden met het EPD (project) succes? Lees dit dan niet

 

in de wolken

Ben je net betrokken geweest bij een EPD implementatie?
Of zit je er midden in?

Zoveel dingen die geregeld moeten worden:
Heel veel afstemming met gebruikers en andere betrokkenen.
Hardware, software, werkafspraken en aanpassingen in zorgprocessen komen aan de orde, net als afspraken en verantwoordelijkheden over beheer, de opleidingen, opleidingsmateriaal.
Kortom, heel veel zaken waaraan gewerkt moet worden en met heel veel verschillende mensen.

Je wil natuurlijk graag dat het harde werken beloond wordt met een mooi resultaat.
Daarom is het goed om de factoren het succes van het EPD beïnvloeden al in een vroege fase mee te nemen.

Dat kan bij een EPD op een relatief eenvoudige manier.

Zolang je 6 factoren die het succes van het EPD beïnvloeden in de gaten houdt, kan je gemakkelijk bijsturen met eenvoudige interventies.
Sommige van die factoren worden eigenlijk altijd wel meegenomen, maar anderen zijn minder vanzelfsprekend.

Welke factoren zijn dat? Ontdek ze hieronder.

1: de kwaliteit van het systeem

Dit gaat over de software, de hardware en de infrastructuur.
Ofwel is het EPD beschikbaar waar en wanneer het nodig is?
Een verpleegafdeling met COWs met onvoldoende dekking van het draadloos netwerk, zal niet goed kunnen functioneren. Is de beveiliging goed georganiseerd en kan een gebruiker op meerdere devices werken. Allerlei zaken die over het algemeen goed geanalyseerd en geregeld wordt.

Maar veel minder wordt nagedacht over hoe gemakkelijk gebruikers leren omgaan met de software en hardware, bevat het intrinsieke regels of starheid die zorgt voor te veel sturing van het werk of zelfs extra werk, sluit het aan bij de behoefte van eindgebruikers of zitten er veel meer toeters en bellen in dan nodig en zo zijn er nog veel meer eigenschappen die mogelijk belemmerend werken voor succes.

2: de kwaliteit van de informatie

Helder is dat de leesbaarheid, beschikbaarheid en vaak ook de tijdigheid van gegevens absoluut vooruit gaan met een EPD.
Waar nog wel eens vraagtekens bij gezet kunnen worden is de betrouwbaarheid van data of de volledigheid van data.
Afhankelijk van wie – welke rol – gegevens toegevoegd heeft, schat een collega de waarde in. Een decursus van een co-assistent bijvoorbeeld wordt anders gewaardeerd dan van een ervaren specialist.

Voor gebruikers is het van belang of de gegevens ook bruikbaar zijn in het proces. Heeft de gebruiker die gegevens die hij of zij op dat moment nodig heeft bij de hand?

En zo is ook consistentie van gegevens relevant; is data niet tegenstrijdig? En als dat zo is, is dat verklaarbaar? Het kan natuurlijk dat een patiënt eerst rookt en later niet meer. Maar als een patiënt op datum X diabetes heeft en op datum X+2 jaar niet meer, dan is dat lastiger te verklaren.

3: gebruik

Daadwerkelijk gebruik van het EPD is een factor die – uiteraard – het succes mede bepaalt. Ook bij verplicht of onvermijdelijk gebruik is het wel heel goed om na te gaan of gebruikers EPD registraties of opzoekwerk uitbesteden aan secretaresses, poli-assistentes, verpleegkundigen of arts-assistenten.

Interactie – direct gebruik – meet je af aan het aantal locaties, het aantal malen per dag dat het EPD gebruikt wordt en hoe lang.

Interessant is om te weten hoeveel en van welk type data gebruikers invoeren. Het zou zomaar kunnen zijn dat bepaalde gebruikers alleen maar een tekstveld gebruiken en iet alle soorten velden en keuze-opties die tot hun beschikking staan. Op zijn minst interessant om uit te zoeken.

4: gebruikerstevredenheid

Gebruikerstevredenheid lijkt een simpel iets.
Gebruikers zijn tevreden of niet.
Maar zo simpel is het niet.

Gebruikerstevredenheid is een resultante van onder meer de attitude en verwachtingen die een (potentiële) gebruiker heeft en zijn computervaardigheden.

5: netto voordelen

Per saldo hoopt elke organisatie dat het EPD een aantal netto voordelen oplevert, ook wel de impact op de organisatie.
Maar ook gebruikers hopen of verwachten een aantal voordelen, hun individuele impact is voor hen belangrijk.
Netto voordeel is daarmee een ingewikkelde factor.

Enerzijds worden kosten- en personele besparingen nagestreefd door de organisatie.
Maar gebruikers beogen efficiënter werken, door bijvoorbeeld sneller overzicht over de situatie van de patiënt, minder tijd kwijt aan administratie en meer tijd voor de patiënt.

Bij deze factor is het dus uitermate relevant om te bepalen voor wie of welke groep het voordeel gemeten wordt.

6: service level

Naast een top systeem, gebruikers die het systeem gebruiken is ook het niveau van de ondersteuning en support van belang.
Een gebruiker die met een probleem of vraag belt, wil serieus genomen worden en al dan niet snel een adequaat antwoord hebben.

Sleutelbegrippen zijn empathie, geruststelling en vertrouwen.

Ben je er dan, met deze 6 factoren alleen? Nee, ze hangen op een bepaalde manier samen, maar dat voert te ver voor dit artikel.

Dit artikel downloaden? Klik hier!

Wil je er meer van weten?

Werken aan Beter EPD-en gaat helemaal in op dit thema.

An electronic patient record for stroke, PhD thesis, MJ van der Meijden

IT succes model, DeLone and McLean

Superhandig: Een gratis online tool om processchema’s te maken

 

DSCN2381Het heet Cacoo! En Cacoo is een leuk alternatief voor Visio

 • Maak je wel eens processchema’s of productbreakdown diagrammen of mindmaps?
 • Worstel je met Visio of in powerpoint?
 • Houd je van overzichtelijke schema’s?
 • Vind je het fijn om schema’s te hebben die je snel kan aanpassen?

Dan is Cacoo wel wat voor jou.

Visio is een heel uitgebreid tool, maar het is mij regelmatig overkomen dat ik er geen gebruik van mocht of kon maken in een project. Of dat ik het juist te uitgebreid vond.

Op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan naar een andere tool en na een heel aantal minder geslaagde opties, ben ik uitgekomen bij dit. En omdat ik er zo enthousiast over ben, wil ik het je graag even laten zien.

Ik heb een korte video gemaakt, maar eerst nog even wat je ermee kan en welke voordelen het heeft voor mij.

Wat kan je ermee?

Allerlei typen schema’s maken. Je kan er stroomschema’s mee maken, maar ook allerlei andere schema’s, zoals UML, kantoorinrichtingen, mindmaps, etc.

Het mooie is dat de webbased tool je toestaat om te delen met anderen, zodat je met meerderen aan 1 schema kan werken.

De gratis versie heeft een limiet van 25 schema’s, maar per schema kan je meerdere tabbladen toevoegen. Voor mij was het toereikend tot nu toe.

 • Allerlei typen schema’s maken
 • Schema’s delen
 • Downloaden van o.a. png bestanden

Wat zijn de voordelen?

 • Gratis tool
 • Volledig online
 • Aparte mappen voor aparte projecten
 • Bewerken met meerdere personen mogelijk

[embedyt]http://www.youtube.com/watch?v=89hReAnYdPA[/embedyt]

III Het geheim van een goede EPD-landing

Hoe komt een organisatie tot TOP-EPD-en?

Image courtesy: olovedog - freedigitalphotos.net

Image courtesy: olovedog – freedigitalphotos.net

Het laatste artikel van een 3-luik dat ingaat op de invoering van een EPD systeem in zorgorganisatie. Zoals elk project, bestaat ook een EPD-project uit een aantal fases. Het aantal fases hangt veelal af van de theorie die je aanhangt. Maar ik houd van simpel en voor mij zijn het er 3: voorbereiding, invoering en de nazorg of zoals ik ze ook wel noem: de aanloop, de sprong en de landing. In dit stuk ga ik in op de EPD-landing.

II. Het geheim van een goede EPD-sprong

Hoe komt een organisatie tot TOP-EPD-en? 

Nu het tweede artikel van een 3-luik dat ingaat op de invoering van een EPD systeem in zorgorganisatie. Zoals elk project, bestaat ook een EPD-project uit een aantal fases. Het aantal fases hangt veelal af van de theorie die je aanhangt. Maar ik houd van simpel en voor mij zijn het er 3: voorbereiding, invoering en de nazorg of zoals ik ze ook wel noem: de aanloop, de sprong en de landing. In dit stuk ga ik in op de EPD-sprong.

Image courtesy: olovedog - freedigitalphotos.net

Image courtesy: olovedog – freedigitalphotos.net

De EPD-sprong
In een EPD project is de sprong altijd spannend. Het testen zit erop, de opleidingen zijn afgerond, de functionaliteit staat op productie en degenen die ondersteuning moeten verlenen staan klaar voor de vragen en problemen die komen gaan. Kortom, de sprong is het moment waarop de EPD gebruikers daadwerkelijk aan de slag gaan in de praktijk.

I. Het geheim van een goede EPD-aanloop

Hoe komt een organisatie tot TOP-EPD-en? 
ID-100125176

Image courtesy: olovedog – freedigitalphotos.net

Dit keer het eerste artikel van een 3-luik dat ingaat op de invoering van een EPD systeem in zorgorganisatie. Zoals elk project, bestaat ook een EPD-project uit een aantal fases. Het aantal fases hangt veelal af van de theorie die je aanhangt. Maar ik houd van simpel en voor mij zijn het er 3: voorbereiding, invoering en de nazorg of zoals ik ze ook wel noem: de aanloop, de sprong en de landing. In dit stuk ga ik in op de EPD-aanloop.

De EPD-aanloop
In een EPD project is de aanloop vaak lang, soms jaren. Mijn definitie van de EPD-aanloop is de tijd die verstrijkt tussen de eerste oriëntatie tot en met het zetten van de handtekening. Een goede aanloop is randvoorwaardelijk voor een goede sprong, net als bij de hink-stap-sprong atleet.

Het EPD invoeren voor DUMMIES

Uit “het EPD invoeren voor DUMMIES”:

 • Het EPD project is een verandertraject, geen ICT project
 • Betrek je gebruikers in een vroeg stadium
 • Zorg dat ze goed getraind en opgeleid worden
 • Wijk niet te veel af van de bestaande zorgprocessen, zodat de overgang niet te groot wordt

In aanloop naar het gratis seminar heb ik eens op een rijtje gezet wat er misging bij allerlei implementaties die ik deed in het verleden. Mijn conclusie is dat het in alle fases in het EPD project regelmatig misging:

 • helemaal bij het begin, soms nog voordat er een EPD in beeld kwam bij gebruikers
 • tijdens de bouw en inrichting
 • rondom de daadwerkelijke start
 • in de nazorgperiode

En toch deed ik wat geadviseerd werd in de literatuur, ik luisterde naar wat ervaren adviseurs vertelden en gebruikte mijn eigen gezond verstand.

Wat ging er dan zoal mis?

Hieronder geef ik je alvast 3 voorbeelden, in het online seminar ga ik hier nog verder op in.

 1. IT project of niet?

Helemaal in het begin, bij de eerste gesprekken, is het altijd aftasten wat de doelstelling is van het project. EPD projecten hebben lang niet altijd heldere doelstellingen, de specialismen of vakgroepen hebben dat vaak ook niet. Wat wel duidelijk gesteld wordt: is ‘het moet geen IT project zijn‘. Toch was dit in de meeste gevallen de praktijk. En wat deed ik? Toch maar doorgaan op de ingeslagen weg, heel vaak met te weinig draagvlak bij toekomstige eindgebruikers.

 1. Wanneer is het een goed EPD?

Tijdens bouw/configuratie ligt de nadruk op datgene wat tastbaar is: het papieren dossier en bestaande formulieren. De transformatie van papier naar digitaal, garandeert echter allerminst dat eindgebruikers goed kunnen werken met het EPD. Daar is veel meer voor nodig. Vandaar dat we vaak proces- en informatie-analyses deden. In de praktijk zijn die analyses uitermate nuttig voor de IT-ers, maar bleken gebruikers de vertaalslag van een dergelijke analyse naar de EPD situatie heel lastig te kunnen maken. Het gevolg was dus toch weer veel nadruk op de tastbare inhoud, veelal los van de context.En wat deed ik? Onder invloed van tijdsdruk en anderen die dat geen probleem vonden, toch maar doorgezet.

 1. Wanneer is de startende EPD gebruiker goed voorbereid?

Training en opleiding, vaste prik in een EPD traject. En volkomen terecht, laat ik dat voorop stellen. Tegenwoordig hoor ik uit projecten regelmatig dat opleiding volgen randvoorwaardelijk is voor het verkrijgen van een inlogcode. Dat is op zich een aardig idee. Wat ik meemaakte is dat met name dokters, niet de tijd namen om de training goed te volgen. De trainingen ondersteunde ik met uitleg en oefenmateriaal. Die gebruikers die deze trainingen serieus volgden hadden ook daadwerkelijk een betere start dan zij die dat niet deden. Maar toch bleek één of twee keer een trainingssessie volgen niet voldoende om in de praktijk direct en vlot aan de slag te kunnen. En wat deed ik? Hopen dat het goed zou komen en zo veel mogelijk dichtbij gebruikers zijn in de eerste tijd na de EPD start.

Niet alleen tijdens de EPD implementatie spelen deze zaken. Ook daarna blijven deze onderwerpen actueel.

Visie
Het EPD invoeren voor DUMMIES, was toch niet toereikend gebleken. In de loop der jaren heb ik een visie ontwikkeld, hieronder vertaald in een aantal vragen:

 • Is het erg als ICT de startende partij is van een EPD project?
 • Zou de focus van het EPD verlegd moeten worden van de content, die toch aan verandering onderhevig blijft, naar (proces)verandering? De content volgt dan in een veel later stadium pas en het vraagt een heel andere benadering van het EPD als tool.
 • Geldt een leven lang leren niet ook voor het EPD? Alles in 1 keer willen of moeten kunnen, is niet realistisch.

Mening?

In een volgend bericht geef ik mijn antwoord op deze vragen. Nu ben ik vooral benieuwd naar jullie antwoorden. Wil je me dat laten weten op mijn blog?


PS Heb je al ingeschreven voor het gratis online seminar ‘3 fatale valkuilen waardoor je de acceptatie van EPD oplossingen vermindert’ ? Het is helemaal GRATIS, je hoeft er niet voor te reizen, dus wat heb je te verliezen? Heb je een PC met internetverbinding? Dan kan je meedoen!
Schrijf je in via onderstaande link:

=> 3 fatale valkuilen waardoor je de acceptatie van EPD oplossingen vermindert