Beïnvloedt je EPD ook jouw plezier in je werk?

Via internet heb ik een anoniem onderzoek gedaan onder artsen die een EPD gebruiken. Een tiental artsen deelde hun mening. Wat bleek? Dagelijks digitaal werken leidt niet tot hele grote problemen, gelukkig. Toch zijn er belangrijke nadelen genoemd, die een behoorlijke impact op het werk hebben.

Impact
De impact is groot. Het gaat namelijk om het plezier in het werk en veel tijd die verloren gaan door problemen met het EPD. Dit wordt direct gevolgd door een negatieve impact op de relatie met de patient en kwaliteit van zorg.

Heeft jouw EPD ook zoveel (ongewenste) bijwerkingen?

Vorige keer had ik een aantal voordelen – al dan niet theoretische – benoemd. Er zijn veel redenen om over te gaan tot de aanschaf van een (ander) EPD systeem. De verwachtingen over wat het gaat brengen lopen nogal uiteen. Zo sprak ik ooit een dokter die het EPD zag als een grote bezuinigingsoperatie, maar ik sprak ook een verpleegkundige voor wie haar vak veel interessanter en zichtbaarder werd.

EPD effecten

Deze keer ben ik op zoek ben gegaan naar de effecten van een EPD in de dagelijkse praktijk. In elke organisatie heeft de invoering of vervanging van een EPD systeem grote gevolgen voor elke gebruikersgroep. En veel gevolgen zouden vooraf kunnen worden voorzien op basis van ervaringen van anderen, op basis van onderzoek dat gedaan is, en toch lijkt het in veel gevallen een verassing waar een EPD toe kan leiden.

Impact is niet gelijk aan voordeel

Met name voor eindgebruikers en zeker voor artsen gaat de invoering van een (nieuw) EPD gepaard met grote veranderingen. Deze veranderingen hebben direct impact op het werk van artsen. Elke arts zal direct op zoek gaan naar de voordelen die een EPD biedt, in zijn of haar eigen werk. En het ook zo in willen zetten dat het voor hem of haar voordelen gaat opleveren, het liefst meteen.

EffectenEPD verkleind2 Zo werkt het niet

En zo werkt het niet. De effecten in bovenstaand plaatje maken dat duidelijk. Dit overzicht is niet uitputtend en ik heb het samengesteld op basis van ervaringen in projecten, gesprekken met artsen en literatuur. Helder is dat effecten anders beoordeeld kunnen worden afhankelijk van het perspectief.

Als arts doe je heel veel extra werk met een EPD

Deels gaat het om werkzaamheden die voorheen door een secretaresse, verpleegkundige of poli-assistente gedaan werden. Het voorbeeld van brieven die artsen zelf maken en versturen ken je misschien uit eigen ervaring.

Deels gaat het ook om meer gegevens vastleggen. Een radiologie-onderzoeksaanvraag kan zomaar uitgebreid zijn met een aantal verplichte velden die op papier niet ingevuld hoefden te worden bijvoorbeeld. Of bij de inrichting van het EPD is gekozen om structuur aan te brengen in de vorm van allerlei klikvelden. Dit leidt tot vragen over wat waar vastleggen en terugvinden, maar ook tot gebrek aan overzicht over alle data.

Maar het gaat ook voor een deel om het werken met meer technologie en apparatuur. Printers op de kamer wil lang niet elk ziekenhuis, bijvoorbeeld. Maar zolang de recepten nog niet digitaal naar de apotheek kunnen betekent dit veel geloop naar printers en gedoe met printers. Tijdverlies is het effect net als potentiële gevaren voor de privacy van de patiënt. En tot slot, vernieuwingen vragen tijd en aanpassing. Het is niet mogelijk om de oude manier van werken 1-op-1 over te zetten naar de nieuwe situatie. Dus nieuwe vormen van samenwerking zijn mogelijk, zoals een digitale werklijst met acties en te maken brieven bijvoorbeeld, of opdrachten van arts naar de balie die volledig digitaal ingevoerd en afgehandeld worden.

Positieve effecten

Gelukkig zijn er ook positieve effecten, zoals leesbare data, minder incomplete onderzoeksaanvragen, gegevens altijd en overal bij de hand als je een vraag krijgt of iemand belt.

Succes?

Hoe kan je dan toch een succes maken van je EPD-en? Succes wordt kort samengevat als netto voordelen. Laten we eens kijken de factoren die een rol spelen bij het succes van informatie-systemen. Die factoren zijn de kwaliteit van het systeem, EPD in dit geval, de impact op individu en organisatie, de tevredenheid van gebruikers en het feitelijk gebruik. Hierbij is het zo dat feitelijk gebruik en tevredenheid van gebruikers samen met de mate van impact op het eigen werk de beleving van succes bepaalt. Bovendien is het zo dat de tevredenheid van gebruikers sterk beïnvloed wordt door de verwachtingen vooraf en algemene computervaardigheden. Wat kan je hiervan leren en hoe kom je tot succes als je in je werk met name met negatieve effecten ervaart, zoals hierboven in het plaatje zijn opgesomd. Dit is het tweede artikel in een reeks van 3: lees hier het vorige artikel

Je EPD registraties zelf doen of laten doen? Dat is de vraag!

scribe plaatjeDe ‘medical scribe’, al meerdere malen kwam ik dat fenomeen tegen in de blogs van KevinMD. Het verbaast me en intrigeert me, dus besloot ik om eens op onderzoek uit te gaan. Deze week heb ik de blogs eens gegoogled. En wat blijkt? In de US is het een hele business, uitzendbureau’s die medical scribes opleiden en verhuren op aanvraag.

Wat is een medical scribe?
Allereerst misschien voor degenen die de term niet eerder gehoord hebben. Een ‘medical scribe’ is iemand die tijdens een patiëntbezoek gegevens voor de arts vastlegt in het EPD, vaak gebruikt tijdens poli’s en op de SEH. De scribe kan in dezelfde kamer zitten of in een andere ruimte en via microfoons en/of camera’s het gesprek volgen.

De scribes zijn niet zelden medisch studenten, maar specifieke (opleidings)eisen lijken niet te bestaan. Een van de artikelen is een blog van een scribe en hij beschrijft het werk als een heel nuttige ervaring voor zijn medische studie (5).

Elke scribe wordt op een andere manier ingezet. Dit betekent ook de kwaliteit van de registraties van deze functionarissen waarschijnlijk wisselend zal zijn. Overigens is hier nog geen onderzoek naar gedaan. Inmiddels wordt er wel veel gebruik van gemaakt in de VS.

Waarom is de medical scribe zo populair?
De opkomst van de scribes heeft alles te maken met de sterke opkomst van EMR’s in de VS en ‘meaningfull use’. Argumenten om te starten met medical scribes zijn o.a.:

  • EPD systemen die onvoldoende intuïtief zijn en niet passen in de workflow van artsen
  • steeds minder tijd beschikbaar per patiënt
  • steeds meer administratieve verplichtingen; financiële, verzekeringen, kwaliteitsindicatoren
  • groeiende noodzaak van accurate en volledige registratie vanwege medico-legale redenen

De beloofde winst is tweeërlei

  • de arts kan zich volledig richten op de patiënt
  • de productiviteit verhoogt, omdat registraties beter en sneller gedaan worden

Wat zijn de ervaringen?
Worden die beloftes ook waargemaakt? Hiervoor vat ik ervaringen samen van een SEH arts in de VS. Deze dokter omschrijft zichzelf als tech-savvy en handig met het EPD. Het duurde dan ook even, voordat hij de stap gezet heeft om een medical scribe in te huren op bepaalde momenten. In een blogartikel (4) deelt hij zijn ervaringen.

Het aspect van iemand die je steeds volgt en ook aanwezig is in de spreek-/onderzoekskamer beschrijft hij als iets vreemds, maar waaraan hij snel gewend was.

In zijn manier van werken heeft hij een drietal punten die veranderd zijn.
Allereerst, bespreekt hij nu hardop wat hij doet en wat zijn bevindingen zijn, zoals Ik luister naar uw hart en hoor geen bijzonderheden. Zo kan de scribe horen wat genoteerd moet worden en bijkomend voordeel is dat ook de patiënt weet wat er gebeurt en met welk resultaat. Ten tweede richt hij zich volledig op de patiënt en heeft meer rust, omdat hij de ‘te noteren punten’ niet meer hoeft te onthouden of in te voeren. En tot slot, nu doet hij elke keer een volledige anamnese plus lichamelijk onderzoek, waar hij dat voorheen bij een duidelijke beeld niet gedaan zou hebben.

De kwaliteit van de registraties is wisselend, niet elke scribe is even goed en de dokter zelf zou het (soms) anders noteren. De kunst is om de registraties te reviewen, maar ook los te laten. Goed is goed, ook al had je het zelf anders gedaan.

Een toename in productiviteit noemt hij als een positief resultaat. Sinds het moment dat hij de registraties van de scribe kort reviewt en orders invoert (niet toegestaan aan de scribes), is zijn toename in productiviteit enorm.

Het kost wel wat, want de toename in productiviteit is niet gelijk of hoger aan de kosten van de scribes. Ook in een ander artikel worden de kosten hoger geschat dan de winst met hogere productie (7).

Maar de kosten wegen op tegen een ander positief punt: de kwaliteit van leven van deze dokter. Hij waardeert de tijd en de rust die hij heeft tussen patiënten. Hij hoeft niet meer als een dolle alle registraties te doen tussen patienten en de tijd geeft hem gelegenheid om een artikel op te zoeken, mail te checken, telefoontjes te plegen etc.
Dus voor deze dokter is het voorlopig de moeite waard om een scribe in te huren, eigenlijk tot zijn eigen verbazing.

Patiënten perspectief
Last but not least. Kort wordt gerefereerd aan het gebrek aan privacy voor de patiënt. Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat een derde die meeluistert naar jouw pijntjes, kwalen en problemen voor sommige patiënt een belemmering vormt om helemaal vrijuit te praten.

Ik heb er geen onderzoek naar kunnen vinden. In sommige settings zit de scribe niet in dezelfde kamer, maar kijkt/luistert mee in een andere kamer.De dokter hierboven geeft aan dat bij bepaalde onderzoeken de scribe op de gang wacht en later de bevindingen noteert.

In een ander artikel (2) pleit de auteur voor expliciete toestemming van de patiënt voor scribes in de spreek/onderzoekskamer en grote terughoudenheid bij voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijke onderzoeken. Daarnaast vraagt deze auteur zich af of het niet zinvoller is om patiënten vragenlijsten te laten invullen die daarna overgenomen worden het het EMR door de scribes.

Ontwikkelingen in Nederland
Voor zover mij bekend wordt in het UMCU gewerkt met mensen die artsen en andere zorgverleners ondersteunen bij het werken met het EPD. Maar daar hoor ik graag meer over!

Bronnen

Voor dit blog heb ik diverse internetbronnen geraadpleegd. De belangrijkste noem ik hieronder, een enkele verwijzing vind je terug in de tekst:

Why have scribes become so pervasive in health care?(20140613) http://www.kevinmd.com/blog/2014/06/scribes-become-pervasive-health-care.html
Do medical scribes threaten patient privacy? (20140427) http://www.kevinmd.com/blog/2014/04/medical-scribes-threaten-patient-privacy.html
The disturbing confessions of a medical scribe (201403): http://www.kevinmd.com/blog/2014/03/confessions-medical-scribe.html
My experience with a scribe in the emergency department (201212): http://www.kevinmd.com/blog/2012/12/experience-scribe-emergency-department.html
How working as a scribe prepared me for medical school (20120307): http://www.kevinmd.com/blog/2012/03/working-scribe-prepared-medical-school.html
Scribes lead to unintended consequences from electronic medical records (20101129): http://www.kevinmd.com/blog/2010/11/scribes-lead-unintended-consequences-electronic-medical-records.html
Doctors hiring scribes because of electronic medical records (20100802) http://www.kevinmd.com/blog/2010/08/doctors-hiring-scribes-electronic-medical-records.html

Klik hier om het artikel te downloaden.

3 tips om je EPDen effectiever in te zetten

Baal je wel eens dat je EPD of HIS zoveel tijd vraagt tijdens je consult?

Zou je graag meer tijd aan je patiënt besteden en niet aan dat systeem?

Bekijk dan deze video van 1 minuut met 3 tips en zet meteen stappen om slimmer te EPD-en.

[wpvp_embed type=youtube video_code=N4tUOS7c0Og width=450 height=253]

Waarom zou een blog altijd een getypte tekst moeten zijn, vroeg ik me af. Vandaar dit keer een ander format dan een tekst. Wat vind je ervan? Laat je het me weten?

Patiënt en EPD vechten om aandacht, wie wint bij u?


strip_1Startende EPD dokters signaleren feilloos hun grootste uitdaging
: ‘hoe zorg ik dat ik achter dat mooie beeldscherm mijn patiënt niet uit het oog verlies?’ Twee verhalen* om te illustreren hoe goed het is om daar bewust mee bezig te zijn:

De eerste gaat over Bob en zijn vrouw die ernstig ziek is. Ondanks allerlei behandelingen verslechtert ze steeds verder. De dokter verschuilt zich achter zijn computer en lijkt nauwelijks aandacht te hebben voor de leverproblemen van de vrouw van Bob. Bij een later review van het EPD van de patiënt blijkt echter dat de dokter heel hard nagedacht heeft over de leverproblemen van zijn patiënte en van alles geprobeerd heeft om haar situatie te verbeteren. Dit is dus compleet in tegenstelling tot de beleving van Bob en zijn vrouw. Het EPD neemt de dokter zo in beslag dat hij ogenschijnlijk zijn patiënt ‘vergeet’.

Een tweede voorbeeld, het artikel gaat over een patiënt die zich niet gehoord voelt. Een arts-assistent wordt begeleid door zijn supervisor tijdens het spreekuur. De assistent bekijkt het dossier, terwijl de patiënt aangeeft dat hij gestopt was met zijn medicatie vanwege een bezoek aan het buitenland. ‘Geen probleem’ was het antwoord van de assistent die erg druk in het EVS aan het zoeken was. Deze patiënt kreeg dan ook geen respons op zijn opmerking dat de reden van het buitenlands bezoek het overlijden van zijn broer was. Integendeel de assistent probeerde de patiënt gerust te stellen met de opmerking dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. De supervisor zag de ontreddering van de patiënt en vroeg naar de broer. Pas drong het tot de assistent door wat er gezegd was. Ook hier is het beslag dat het EPD op deze dokter legt, de oorzaak van een patiënt die zich niet gehoord voelt.

In beide gevallen is het geen gebrek aan toewijding. Daar ben ik van overtuigd. Het laat wel zien dat het bedienen van een EPD snel intervenieert met de patiëntenzorg. Niet gek als u bedenkt wat er allemaal vastgelegd en ingevuld moet worden tijdens een consult. Zeker als u het tool EPD nog niet compleet beheerst is het een hele opgave. Hoe ervaart u dat?

Heeft u een goede manier gevonden om het EPD in uw spreekuren een plekje te geven? Om het EPD een rol te geven, zodanig dat het uw contact met uw patiënt ondersteunt en niet verstoort. Dan kom ik graag met u in contact om van u te leren.

Of heeft u het gevoel dat het beter kan, maar weet niet precies hoe? Neem contact op voor een GRATIS EPD consult om het te bespreken of meld u meteen aan:

[anywp_mailchimp_form]

* De verhalen uit dit blog vindt u terug op het blog van KevinMD.Com: Bob en de overleden broer.

Hoe wordt u digitaal en medisch professional?

Afgelopen week had ik dus een gesprek met een enthousiaste dokter die al een aantal jaren werkt met een EPD. Overschakelen van Norma naar EPIC had wat voeten in aarde gehad, maar nu was hij toch wel erg tevreden.

Waarom? Onder meer omdat hij sneller klaar is met zijn spreekuur, sneller nog dan voor de invoering van het EPD.
Wat doet deze dokter dan onder andere? Hij kan met 10 vingers blind typen, is bovenmatig geïnteresseerd in het EPD en alles wat daarbij komt kijken en realiseert zich dat EPD-en onderdeel uitmaakt van zijn vak.
Is er meer? Jazeker. De organisatie heeft het goed voor elkaar. De structuur en cultuur van dit ziekenhuis zijn zo, dat continu verbeteren en ontwikkelen van het EPD onderdeel is geworden van de routine.

Ik hoor u denken: ‘Ja, voor hem is het gemakkelijk, want hij heeft bovengemiddeld interesse in het EPD en ICT, maar ik niet.’ Misschien ligt uw interesse meer op andere vlakken, maar het werken met PC en EPD is onderdeel geworden van uw vak als dokter. Het is onderdeel geworden van uw tools.

Weet u nog, dokter de Bruin van vorige week?

Dokter Jansen, neuroloog, werkzaam in hetzelfde ziekenhuis als dokter de Bruin, is samen met haar maatschap een zogenoemd ‘EPD ontwikkelpad’ ingeslagen. Dat kwam zo. Een paar maanden na de invoering voldeed het EPD niet meer helemaal en had de vakgroep allerlei wensen. Ad hoc werden die voorgelegd aan de ICT dienst, die aanpassingen doorvoerden in het EPD. Soms direct, somds duurde het enige tijd, maar vaak bleek het net niet de problemen op te lossen.

EPD doelstelling 
Jansen stelde een koersverandering voor en de vakgroep bepaalde een doelstelling voor het EPD, een stip aan de horizon:

  1. Rapportage naar de verwijzer binnen 2 uur nadat patiënt was opgenomen of ontslagen
  2. Op de polikliniek sneller werken dan voor de invoering van het EPD
  3. Een lege werklijst voor arts en poli aan het einde van de dag
  4. Volledig digitaal werken tijdens werkoverleg (MDO, vakgroepoverleg, etc)

Typecursus
Dat was een mooie doelstelling, maar hoe die te bereiken? Stap voor stap bepaalden Jansen en collegae wat nodig was om die doelstelling te bereiken:

Snel werken vraagt allereerst vaardigheid in het bedienen van de PC en het EPD. Vastgesteld werd dat vrijwel iedereen een typecursus nodig had.

EPD kennis vergroten 
Verder bleek dat niet iedereen voldoende kennis had van het EPD om snel een rapportage of de lege werklijst te kunnen realiseren. Eén van de collega’s nam het op zich om de anderen te ondersteunen.

EPD op de agenda
Ook werd het EPD een vast agendapunt op de agenda van het vakgroepoverleg. Voor het laatste punt, volledig digitaal werken tijdens overleg, bleken meer aanpassingen nodig. De overlegruimte, de hardware en de structuur van het overleg waren niet geschikt om helemaal digitaal te werken. Na een half jaar hadden ze flinke stappen gemaakt, maar was er nog steeds veel verbetering mogelijk.

ps: elke overeenkomst tussen bestaande personen en de in dit blog genoemde namen berust op toeval

Dokter, bent u al medisch en digitaal professional?

Dokter de Bruin, internist, is blij als hij elke dag weer de digitale dossiers van zijn patiënten bijgewerkt heeft na afloop van het spreekuur. Vervolgens pakt hij de stapel briefjes en mailtjes van het secretariaat om patiënten, verwijzers en apotheken terug te bellen die eerder gebeld hebben. Per patiënt heeft de secr een aantekening gemaakt op papier of in het EPD, afhankelijk van de secretaresse. Hij zoekt de patiënt op voordat hij contact opneemt, maar moet tijdens het telefoongesprek diverse malen klikken en doorklikken om de juiste informatie te verzamelen. En dan nog is hij niet altijd helemaal zeker dat hij alles heeft.

Dokter de Bruin vindt het EPD maar een vervelend ding om gegevens te vinden. Terugvinden van gegevens blijft lastig. Het registreren gaat wel, maar wat waar is niet altijd helder. Typen gaat steeds beter, maar toch was het papier handiger en overzichtelijker.

Nog geen medisch en digitaal professional
Een medisch professional is dokter de Bruin al langer dan vandaag. Meer en meer wordt van hem verwacht dat hij digitaal werkt en gebruik maakt van moderne technologie.Thuis is hij in de weer op de tablet of de smartphone, met email of met webwinkelen. Sociale media gebruikt hij niet, maar heeft wel een profiel op LinkedIn. Dus hij is aardig digitaal, maar in mijn ogen is een medisch en digitaal professional een dokter die technologie optimaal inzet om zijn of haar werk te ondersteunen. Voor de vakinhoudelijke onderzoeksapparatuur gebruikt hij de state-of-the-art. Hoe is dat voor de dossiervoering en administratieve ondersteuning? Pas als hij ook zoekt naar de optimale inzet van het EPD in de zorgprocessen en het optimaliseren van zijn eigen interactie met het EPD dan is hij op weg om ook digitaal professional te worden.

Wat doet zo’n professional anders? 
Papieren werkwijze gedigitaliseerd is dat professioneel digitaal werken? Status quo bereiken en handhaven met EPD gebruik, is dat professioneel digitaal werken? Ik denk van niet. Artsen en andere EPD gebruikers die het EPD optimaal in hun werkprocessen willen inpassen en dit continu optimaliseren, kunnen meer bereiken met de inzet van het EPD. Ze zullen nadenken over wat ze willen bereiken met het EPD en vanuit die gedachte zoeken naar een oplossing waarin het EPD ondersteunend kan zijn. Dat doet zo’n medisch en digitaal professional. Het vraagt een positief kritische houding, tegenover het eigen werken, het zorgproces en de technologie.

Is het nodig dat ik zo’n professional ben?
Laten we deze vraag bekijken, uitgaande van een gedigitaliseerde papieren status en gedigitaliseerde aanvragen voor aanvullend onderzoek. Een digitale variant van papieren dossiers en aanvragen is een grote verbetering in termen van leesbaarheid en beschikbaarheid. Het is al een hele kluif om dat te realiseren en te zorgen dat iedere gebruiker aan de slag gaat. Voor u als gebruikers is het vaak goed als de trucs geleerd zijn, maar echt thuis in het EPD en de gevolgen voor het zorgproces raakt u niet. Bent u daarmee tevreden?

Stel dat ik zo’n professional ben, wat dan?
Als medisch en digitaal professional beschikt u over zeer goede computervaardigheden, u bouwt kennis op van het zorgproces en de mogelijkheden van digitaal werken in uw eigen organisatie. U verwerft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het EPD. Bovendien zult u meer vanuit een lange termijn visie het EPD en de mogelijkheden willen inzetten en matchen met het zorgproces. U heeft grip op het gebruik van het EPD en de manier waarop het bijdraagt aan verbeteringen.

Wat denkt u is professioneel digitaal werken een noodzakelijke competentie voor artsen? Laat uw reactie achter op mijn blog, ik ben erg nieuwsgierig.

Kopiëren en Plakken in het EPD zonder risico?

Het is altijd gebruikelijk geweest om gegevens binnen een papieren dossier over te nemen in een samenvatting of decursus notities, zowel van eigen registraties als registraties van anderen. Denk aan de registratie van controles of het overnemen van lab en andere onderzoeksresultaten, maar het kan ook gaan om een samenvatting van een klinische patiënt na een aantal opnamedagen.
Papier vs digitaal
Het kopieren in papieren dossiers is uit allerlei praktische overwegingen goed te verklaren. Maar een van de uitgangspunten bij de overgang naar een EPD is dat gegevens slechts eenmalig vastgelegd hoeven te worden en wel door de bron.
Toch blijkt in de praktijk dat copy/paste alles behalve is uitgebannen. Goed verklaarbaar, in brieven wordt veel data gekopieerd, maar ook binnen het dossier.
Verschil
Maar daar blijft het niet bij. Het blijkt dat bepaalde soorten gegevens niet of nauwelijks gekopieerd worden, zoals anamneses of beleid bijvoorbeeld. Onderzoeksresultaten, voorgeschiedenis, familie anamnese echter, worden wel vaak overgenomen, zowel vanuit eigen registraties als vanuit registraties van collega’s.
Poliklinisch meer dan klinisch
Daarnaast wordt in een klinische periode minder gekopieerd dan in een poliklinische periode, terwijl poliklinisch de contactmomenten verder uiteen liggen.
Niet zonder risico
Kopiëren van data is niet zonder risico. Het hergebruiken van data kan feitelijk alleen als ook geverifieerd is of de data nog klopt. Gebeurt dat altijd? Het risico niveau wordt grotendeels bepaald door een tweetal factoren: kopiëren van eigen vs andermans data en hoe lang het geleden is dat gekopieerde gegevens geregistreerd werden. Logischerwijs leveren gegevens van een andere auteur die heel lang geleden werden geregistreerd potentieel het meeste risico op.
Maar waarom kopiëren en plakken artsen data in medische dossiers?
Grotendeels gissen, maar een aantal factoren lijkt een rol te spelen. De eerste factor zou kunnen zijn, onvoldoende handigheid in het gebruik van het eigen EPD, waardoor het handiger lijkt om alle data maar bij elkaar in een veld of document te zetten.Een tweede mogelijke factor is tijdsdruk, artsen die tijdens patientencontacten ervaren dat ze te weinig tijd hebben om opnieuw gegevens in te voeren. Een mogelijke derde factor is het EPD ontwerp. Als er geen mogelijkheden zijn om te linken nar oudere/ andere gegevens binnen het dossier of als het markeren van data lastig is, zal een gebruiker sneller gegevens opnemen in een eigen registratie. En volledig willen zijn om medico-legale redenen, is nog een mogelijke factor.

Ik ben nieuwsgierig naar redenen om gegevens te kopieren. Wilt u  uw mening of gedachten delen? Laat hieronder een bericht achter.