Beïnvloedt je EPD ook jouw plezier in je werk?

Via internet heb ik een anoniem onderzoek gedaan onder artsen die een EPD gebruiken. Een tiental artsen deelde hun mening. Wat bleek? Dagelijks digitaal werken leidt niet tot hele grote problemen, gelukkig. Toch zijn er belangrijke nadelen genoemd, die een behoorlijke impact op het werk hebben.

Impact
De impact is groot. Het gaat namelijk om het plezier in het werk en veel tijd die verloren gaan door problemen met het EPD. Dit wordt direct gevolgd door een negatieve impact op de relatie met de patient en kwaliteit van zorg.

Heeft jouw EPD ook zoveel (ongewenste) bijwerkingen?

Vorige keer had ik een aantal voordelen – al dan niet theoretische – benoemd. Er zijn veel redenen om over te gaan tot de aanschaf van een (ander) EPD systeem. De verwachtingen over wat het gaat brengen lopen nogal uiteen. Zo sprak ik ooit een dokter die het EPD zag als een grote bezuinigingsoperatie, maar ik sprak ook een verpleegkundige voor wie haar vak veel interessanter en zichtbaarder werd.

EPD effecten

Deze keer ben ik op zoek ben gegaan naar de effecten van een EPD in de dagelijkse praktijk. In elke organisatie heeft de invoering of vervanging van een EPD systeem grote gevolgen voor elke gebruikersgroep. En veel gevolgen zouden vooraf kunnen worden voorzien op basis van ervaringen van anderen, op basis van onderzoek dat gedaan is, en toch lijkt het in veel gevallen een verassing waar een EPD toe kan leiden.

Impact is niet gelijk aan voordeel

Met name voor eindgebruikers en zeker voor artsen gaat de invoering van een (nieuw) EPD gepaard met grote veranderingen. Deze veranderingen hebben direct impact op het werk van artsen. Elke arts zal direct op zoek gaan naar de voordelen die een EPD biedt, in zijn of haar eigen werk. En het ook zo in willen zetten dat het voor hem of haar voordelen gaat opleveren, het liefst meteen.

EffectenEPD verkleind2 Zo werkt het niet

En zo werkt het niet. De effecten in bovenstaand plaatje maken dat duidelijk. Dit overzicht is niet uitputtend en ik heb het samengesteld op basis van ervaringen in projecten, gesprekken met artsen en literatuur. Helder is dat effecten anders beoordeeld kunnen worden afhankelijk van het perspectief.

Als arts doe je heel veel extra werk met een EPD

Deels gaat het om werkzaamheden die voorheen door een secretaresse, verpleegkundige of poli-assistente gedaan werden. Het voorbeeld van brieven die artsen zelf maken en versturen ken je misschien uit eigen ervaring.

Deels gaat het ook om meer gegevens vastleggen. Een radiologie-onderzoeksaanvraag kan zomaar uitgebreid zijn met een aantal verplichte velden die op papier niet ingevuld hoefden te worden bijvoorbeeld. Of bij de inrichting van het EPD is gekozen om structuur aan te brengen in de vorm van allerlei klikvelden. Dit leidt tot vragen over wat waar vastleggen en terugvinden, maar ook tot gebrek aan overzicht over alle data.

Maar het gaat ook voor een deel om het werken met meer technologie en apparatuur. Printers op de kamer wil lang niet elk ziekenhuis, bijvoorbeeld. Maar zolang de recepten nog niet digitaal naar de apotheek kunnen betekent dit veel geloop naar printers en gedoe met printers. Tijdverlies is het effect net als potentiële gevaren voor de privacy van de patiënt. En tot slot, vernieuwingen vragen tijd en aanpassing. Het is niet mogelijk om de oude manier van werken 1-op-1 over te zetten naar de nieuwe situatie. Dus nieuwe vormen van samenwerking zijn mogelijk, zoals een digitale werklijst met acties en te maken brieven bijvoorbeeld, of opdrachten van arts naar de balie die volledig digitaal ingevoerd en afgehandeld worden.

Positieve effecten

Gelukkig zijn er ook positieve effecten, zoals leesbare data, minder incomplete onderzoeksaanvragen, gegevens altijd en overal bij de hand als je een vraag krijgt of iemand belt.

Succes?

Hoe kan je dan toch een succes maken van je EPD-en? Succes wordt kort samengevat als netto voordelen. Laten we eens kijken de factoren die een rol spelen bij het succes van informatie-systemen. Die factoren zijn de kwaliteit van het systeem, EPD in dit geval, de impact op individu en organisatie, de tevredenheid van gebruikers en het feitelijk gebruik. Hierbij is het zo dat feitelijk gebruik en tevredenheid van gebruikers samen met de mate van impact op het eigen werk de beleving van succes bepaalt. Bovendien is het zo dat de tevredenheid van gebruikers sterk beïnvloed wordt door de verwachtingen vooraf en algemene computervaardigheden. Wat kan je hiervan leren en hoe kom je tot succes als je in je werk met name met negatieve effecten ervaart, zoals hierboven in het plaatje zijn opgesomd. Dit is het tweede artikel in een reeks van 3: lees hier het vorige artikel

Je EPD registraties zelf doen of laten doen? Dat is de vraag!

scribe plaatjeDe ‘medical scribe’, al meerdere malen kwam ik dat fenomeen tegen in de blogs van KevinMD. Het verbaast me en intrigeert me, dus besloot ik om eens op onderzoek uit te gaan. Deze week heb ik de blogs eens gegoogled. En wat blijkt? In de US is het een hele business, uitzendbureau’s die medical scribes opleiden en verhuren op aanvraag.

Wat is een medical scribe?
Allereerst misschien voor degenen die de term niet eerder gehoord hebben. Een ‘medical scribe’ is iemand die tijdens een patiëntbezoek gegevens voor de arts vastlegt in het EPD, vaak gebruikt tijdens poli’s en op de SEH. De scribe kan in dezelfde kamer zitten of in een andere ruimte en via microfoons en/of camera’s het gesprek volgen.

De scribes zijn niet zelden medisch studenten, maar specifieke (opleidings)eisen lijken niet te bestaan. Een van de artikelen is een blog van een scribe en hij beschrijft het werk als een heel nuttige ervaring voor zijn medische studie (5).

Elke scribe wordt op een andere manier ingezet. Dit betekent ook de kwaliteit van de registraties van deze functionarissen waarschijnlijk wisselend zal zijn. Overigens is hier nog geen onderzoek naar gedaan. Inmiddels wordt er wel veel gebruik van gemaakt in de VS.

Waarom is de medical scribe zo populair?
De opkomst van de scribes heeft alles te maken met de sterke opkomst van EMR’s in de VS en ‘meaningfull use’. Argumenten om te starten met medical scribes zijn o.a.:

 • EPD systemen die onvoldoende intuïtief zijn en niet passen in de workflow van artsen
 • steeds minder tijd beschikbaar per patiënt
 • steeds meer administratieve verplichtingen; financiële, verzekeringen, kwaliteitsindicatoren
 • groeiende noodzaak van accurate en volledige registratie vanwege medico-legale redenen

De beloofde winst is tweeërlei

 • de arts kan zich volledig richten op de patiënt
 • de productiviteit verhoogt, omdat registraties beter en sneller gedaan worden

Wat zijn de ervaringen?
Worden die beloftes ook waargemaakt? Hiervoor vat ik ervaringen samen van een SEH arts in de VS. Deze dokter omschrijft zichzelf als tech-savvy en handig met het EPD. Het duurde dan ook even, voordat hij de stap gezet heeft om een medical scribe in te huren op bepaalde momenten. In een blogartikel (4) deelt hij zijn ervaringen.

Het aspect van iemand die je steeds volgt en ook aanwezig is in de spreek-/onderzoekskamer beschrijft hij als iets vreemds, maar waaraan hij snel gewend was.

In zijn manier van werken heeft hij een drietal punten die veranderd zijn.
Allereerst, bespreekt hij nu hardop wat hij doet en wat zijn bevindingen zijn, zoals Ik luister naar uw hart en hoor geen bijzonderheden. Zo kan de scribe horen wat genoteerd moet worden en bijkomend voordeel is dat ook de patiënt weet wat er gebeurt en met welk resultaat. Ten tweede richt hij zich volledig op de patiënt en heeft meer rust, omdat hij de ‘te noteren punten’ niet meer hoeft te onthouden of in te voeren. En tot slot, nu doet hij elke keer een volledige anamnese plus lichamelijk onderzoek, waar hij dat voorheen bij een duidelijke beeld niet gedaan zou hebben.

De kwaliteit van de registraties is wisselend, niet elke scribe is even goed en de dokter zelf zou het (soms) anders noteren. De kunst is om de registraties te reviewen, maar ook los te laten. Goed is goed, ook al had je het zelf anders gedaan.

Een toename in productiviteit noemt hij als een positief resultaat. Sinds het moment dat hij de registraties van de scribe kort reviewt en orders invoert (niet toegestaan aan de scribes), is zijn toename in productiviteit enorm.

Het kost wel wat, want de toename in productiviteit is niet gelijk of hoger aan de kosten van de scribes. Ook in een ander artikel worden de kosten hoger geschat dan de winst met hogere productie (7).

Maar de kosten wegen op tegen een ander positief punt: de kwaliteit van leven van deze dokter. Hij waardeert de tijd en de rust die hij heeft tussen patiënten. Hij hoeft niet meer als een dolle alle registraties te doen tussen patienten en de tijd geeft hem gelegenheid om een artikel op te zoeken, mail te checken, telefoontjes te plegen etc.
Dus voor deze dokter is het voorlopig de moeite waard om een scribe in te huren, eigenlijk tot zijn eigen verbazing.

Patiënten perspectief
Last but not least. Kort wordt gerefereerd aan het gebrek aan privacy voor de patiënt. Het is niet onlogisch om te veronderstellen dat een derde die meeluistert naar jouw pijntjes, kwalen en problemen voor sommige patiënt een belemmering vormt om helemaal vrijuit te praten.

Ik heb er geen onderzoek naar kunnen vinden. In sommige settings zit de scribe niet in dezelfde kamer, maar kijkt/luistert mee in een andere kamer.De dokter hierboven geeft aan dat bij bepaalde onderzoeken de scribe op de gang wacht en later de bevindingen noteert.

In een ander artikel (2) pleit de auteur voor expliciete toestemming van de patiënt voor scribes in de spreek/onderzoekskamer en grote terughoudenheid bij voorgeschiedenis, anamnese en lichamelijke onderzoeken. Daarnaast vraagt deze auteur zich af of het niet zinvoller is om patiënten vragenlijsten te laten invullen die daarna overgenomen worden het het EMR door de scribes.

Ontwikkelingen in Nederland
Voor zover mij bekend wordt in het UMCU gewerkt met mensen die artsen en andere zorgverleners ondersteunen bij het werken met het EPD. Maar daar hoor ik graag meer over!

Bronnen

Voor dit blog heb ik diverse internetbronnen geraadpleegd. De belangrijkste noem ik hieronder, een enkele verwijzing vind je terug in de tekst:

Why have scribes become so pervasive in health care?(20140613) http://www.kevinmd.com/blog/2014/06/scribes-become-pervasive-health-care.html
Do medical scribes threaten patient privacy? (20140427) http://www.kevinmd.com/blog/2014/04/medical-scribes-threaten-patient-privacy.html
The disturbing confessions of a medical scribe (201403): http://www.kevinmd.com/blog/2014/03/confessions-medical-scribe.html
My experience with a scribe in the emergency department (201212): http://www.kevinmd.com/blog/2012/12/experience-scribe-emergency-department.html
How working as a scribe prepared me for medical school (20120307): http://www.kevinmd.com/blog/2012/03/working-scribe-prepared-medical-school.html
Scribes lead to unintended consequences from electronic medical records (20101129): http://www.kevinmd.com/blog/2010/11/scribes-lead-unintended-consequences-electronic-medical-records.html
Doctors hiring scribes because of electronic medical records (20100802) http://www.kevinmd.com/blog/2010/08/doctors-hiring-scribes-electronic-medical-records.html

Klik hier om het artikel te downloaden.

Wat is de overeenkomst tussen je EPD en het weer?

IMG_0654

Vorige week worstelde ik met de vraag waarom zoveel artsen een EPD gebruiken en dat niet optimaal doen. Waarom staan zij zichzelf toe om een zo’n belangrijk instrument sub-optimaal in te zetten? Ik vind namelijk dat een patiënt feitelijk recht heeft op een dokter die zijn of haar werk goed kan doen. En kan dat als je een van je instrumenten niet tot in de puntjes beheerst?

Afijn, daar worstelde ik mee en kwam er niet uit. Buiten zag het er niet heel aanlokkelijk uit, maar om uit de impasse te komen besloot ik te gaan hardlopen. Voor het eerst in veel te lang overigens, maar dat terzijde. Ik was nog niet weg of de zon brak door. Wat zag de wereld er anders uit!

Alle bomen en weilanden glinsterden en de zon was warempel al lekker warm. Ik werd er helemaal blij van! Gaandeweg mijn rondje vroeg ik me af waarom ik toch zo weinig zin had eerder vanochtend. Het was het weer. De bewolkte, sombere lucht lokte me niet echt, maar nu..heel anders. Gek fenomeen, eigenlijk het weer.

Het overkomt je en je kan het niet beïnvloeden als individu. Met heel veel individuen samen weer wel, zo blijkt uit de signalen van klimaat­veranderingen. En dat kost tijd. Maar ik, als individu, wat kan ik doen?

Ik klagen, wachten tot het vanzelf verandert of me er niks van aantrekken. Maar ik kan zelf ook echt iets doen: ik kan mijn plannen aanpassen, niet met de fiets gaan maar met de auto of mezelf beschermen met zo’n mooi regenpak of een paraplu. Ik kan mijn denken over het weer beïnvloeden en mijn gedrag.

Toen dacht ik weer aan de aanleiding om te gaan hardlopen en vroeg me af  wat de overeenkomst is tussen het weer en het EPD. Het EPD overkomt je ook als dokter, in de meeste gevallen tenminste. En ook bij je EPD kan je je gedrag veranderen en hoe je denkt over het EPD.

Je kan het EPD zien als iets waar je mee moet leren leven, maar ook als iets dat je kan helpen een betere dokter te zijn. In het eerste geval zal je veel klagen, of je wacht tot het vanzelf verbetert.

Maar er zijn ook artsen die zich realiseren dat het echt niet vanzelf beter wordt, zij gaan op zoek naar oplossingen. En net als bij het weer valt niet altijd mee het EPD te veranderen. Daar spelen zoveel factoren een rol. Wat wel prima kan, is je eigen gedrag en vaardigheden waar nodig veranderen.

Hoe ga jij om met het instrument EPD? Als je het leuk vindt, om te testen hoe EPD vaardig je bent en te ontdekken wat je zelf kan doen, vul dan de EPD check in.

Dit blog verschijnt in een reeks waarin ik je meeneem op mijn reis. Mijn reis is de nieuwe koers van EPD op Koers om dokters te helpen hun EPD zo goed mogelijk in te zetten in hun werk. 

II. Het geheim van een goede EPD-sprong

Hoe komt een organisatie tot TOP-EPD-en? 

Nu het tweede artikel van een 3-luik dat ingaat op de invoering van een EPD systeem in zorgorganisatie. Zoals elk project, bestaat ook een EPD-project uit een aantal fases. Het aantal fases hangt veelal af van de theorie die je aanhangt. Maar ik houd van simpel en voor mij zijn het er 3: voorbereiding, invoering en de nazorg of zoals ik ze ook wel noem: de aanloop, de sprong en de landing. In dit stuk ga ik in op de EPD-sprong.

Image courtesy: olovedog - freedigitalphotos.net

Image courtesy: olovedog – freedigitalphotos.net

De EPD-sprong
In een EPD project is de sprong altijd spannend. Het testen zit erop, de opleidingen zijn afgerond, de functionaliteit staat op productie en degenen die ondersteuning moeten verlenen staan klaar voor de vragen en problemen die komen gaan. Kortom, de sprong is het moment waarop de EPD gebruikers daadwerkelijk aan de slag gaan in de praktijk.

Hoe zou het zijn om te kiezen wie het EPD wel en niet mogen gebruiken?

Vanmorgen vroeg ik me ineens af hoe het zou zijn als je de mogelijkheid had om EPD gebruikers uit te kiezen. Het is natuurlijk absurd, maar juist daardoor een leuke exercitie om eens uit te voeren.

Stel je eens voor:
Je bent functioneel beheerder of ICT adviseur en jij mag de EPD gebruikers uitkiezen; jij bepaalt wie het EPD wel en niet mag gebruiken.

WIE zou je zou je dan met het EPD laten werken?

 • Alleen aardige zorgverleners?
 • Alleen mannen of alleen vrouwen?
 • Jong of juiste oude zorgverleners?
 • EPD helden of juist alleen de kneuzen?
 • De verzamelaars van technologische gadgets of de vulpengebruikers?

Dit is wat ik zou doen:

 • Ik zou zorgverleners uitkiezen die communiceren en nadenken over het EPD. Mensen die nadenken en vervolgens bespreken wat ze goed vinden en wat ze minder goed vinden. Zo kunnen we samen tot een verbetering komen en daarna nog een en nog een.
 • Ik zou ook zorgverleners kiezen die iets willen leren. Immers een EPD is geen statisch ding. Integendeel, het is continu in beweging (als het goed is) en blijft nieuwe werkwijzes en mogelijkheden bieden.
 • Tot slot, zorgverleners die ik uitkies, bepalen steeds weer wat ze met het EPD kunnen doen voor hun patiënten, wat ze beter kunnen doen in de zorg en in de samenwerking met anderen.

HOE zou je je selectie maken?

 • Op basis van simpele criteria, zoals leeftijd, kleur haar, kleur ogen, specialisme?
 • Of op basis van relevante opleidingen, zoals een typediploma?
 • Of misschien op basis van te meten criteria zoals hoe vaak de computer gebruikt wordt op het werk: dagelijks, wekelijks of nooit of hoe nuttig ze het EPD vinden?

Zo zou ik mijn keuze maken:

 • Ik zou gaan kijken en praten op elke plek waar gewerkt wordt
 • En ik zou aansluiten bij overlegmomenten
 • Ik zou vragen wat men doet en waarom

En WAAROM zou je je selectie op jouw manier doen?

 • Is dat, omdat je graag zelfredzame EPD gebruikers hebt?
 • Of is dat, omdat het EPD tot een succes wil maken?
 • Of is het misschien, omdat je dan weet wat je van je gebruikers kan verwachten?

Mijn keuze zou ik op deze manier maken, omdat

 • De impact die het EPD heeft op het werk van individuele gebruikers bepaalt de impact die het heeft op de organisatie
 • Allerlei verschillende factoren een cruciale rol spelen bij het succesvol EPD-en en die factoren overstijgen het niveau van de content en de kwaliteit van het EPD systeem zelf
 • De EPD gebruiker die overziet wat het EPD kan betekenen, ook in staat is om mee te gaan met veranderingen

Gek idee?
Hoeveel van de EPD gebruikers zou ik in mijn selectie opnemen? 10%, 50%, 95%? Ik weet het niet precies. Geen 100% in elk geval. Wat moet er gebeuren om dat te realiseren?

Zorgverleners, zou het niet leuk zijn om dit ook eens te doen voor het kiezen van de EPD ondersteuners?

Best of both worlds in uw EPD? 3 voordelen van papier vertaald naar EPD

Het oude vertrouwde papieren dossier heeft zijn langste tijd gehad. In de huisartspraktijk is de kaart al langer verdrongen door de computer, in ziekenhuizen worden de EPD systemen ook in rap tempo ingevoerd als vervanging van de rijen papieren dossiers.

Het papieren dossier had vele nadelen zoals, onleesbaar in veel gevallen, vaak zoek als het nodig was, maar op 1 plek beschikbaar en losse briefjes die eruit vielen. Maar het had ook voordelen. En daar gaat het om. Dokters die een EPD gebruiken missen het papieren dossier om een paar redenen.

Zonder het dossier te openen al veel info
Een van de redenen is dat het dossier al veel zegt, zonder het te openen. Gekleurde blaadjes bijvoorbeeld voor bepaalde onderzoeksuitslagen of andere formulieren, afwijkende formaten van formulieren, hoe beduimeld de kaft is en ook de dikte van het dossier. Allemaal informatie over hoe lang een patient al kwam

Vergeeld boekje Hoe kan je dat nu vertalen naar een digitale variant? Ik dacht aan een icoon met een boekje dat dikker wordt met het aantal contactmomenten en vergeeld en bruin naarmate de patiënt langer bij het specialisme ‘loopt’. Dit icoon opnemen in de spreekuurlijst of andere patientlijsten zou  bijvoorbeeld veel info kunnen opleveren.

Stapels dossiers als reminder
De stapels dossiers die in stafkamers op bureau’s lagen, op secretariaten of op poli’s. Iedereen kent het wel. Lastig als je een dossier nodig had, maar handig als je nog iets met die patiënt/dat dossier moest doen: bellen naar de verwijzer of patiënt, een herhaalrecept schrijven of een brief dicteren. Helemaal handig als de secretaresse of assistente een memoblaadje erop geplakt had met wat te doen.

ToDo.. Hoe gaat dat in een EPD? Alles komt waarschijnlijk netjes op een ToDo lijstje. Reuze handig onder elkaar wat te doen met filter mogelijkheden, wat zou je nog meer willen? Als dokter – en assistente – wil je veel meer. Het visuele effect van twee stapels dossiers met geeltjes is toch anders dan een lijst met namen. Die stapels zijn voor iedereen zichtbaar, weliswaar alleen als je er voorbij loopt, maar de boodschap is ondubbelzinnig: nog veel werk te doen.

Toch weer stapeltjes? Ik kan in mijn pdf documenten geeltjes toevoegen, in diverse kleuren. Waarom dan niet in het EPD? Laten we eens vrijuit filosoferen. Een To Do- pagina, met een lijst die een gebruiker kan omzetten met ‘geeltjes’, gewoon ingetypt en als geeltje gevisualiseerd. Gebruiker kan kiezen of hij de to-do’s op prioriteit sorteert, op datum of op onderwerp en chronologisch of juist anti-chronologisch. Het resultaat is een paar virtuele stapeltjes, bij voorkeur visueel gemaakt of het grote of kleine stapeltjes zijn en met een klik opent een gebruiker het onderwerp. Zoiets vraagt nog wel wat van de EPD bouwer, maar wat vindt u? Zou het kunnen werken?

(Anti-)Chronologisch lezen
Gebeurtenissen, behandelingen en andere registraties volgen elkaar in de tijd op. Chronologie in de papieren dossiers is logisch: we lezen van links naar rechts en van boven naar beneden. Het einde van een papieren document is duidelijk. In digitale varianten van decursus of andere gegevens is het gebruikelijk om het meest recente bovenaan te plaatsten. Logisch, omdat een dokter dan weet dat er geen nieuwere informatie meer is. Toch is dit niet helemaal waar, want gegevens in een EPD zijn veel verder gefragmenteerd gepresenteerd (over het algemeen). Feitelijk vragen we de gebruikers alle mogelijke datasets te controleren op nieuwe gegevens. Veel klikken om alle data bij elkaar te krijgen.

Chronologisch overzicht Zou het nu echt zo lastig of performance vretend zijn om ook een chronologisch overzicht te maken van alle gegevens van een patiënt waarin een dokter alles kan scannen van boven naar beneden? Niet door veel te klikken naar tabbladen of andere pagina’s, maar door te scrollen om het ‘heen en weer’ lezen gemakkelijker te maken en waar u, dokter, zelf kan wisselen tussen chronologische en anti-chronologische weergave.

Tot slot
Dit zijn drie voordelen die relatief gemakkelijk in een EPD opgenomen moeten kunnen worden, heeft u dergelijke functionaliteit? Ik ben heel benieuwd naar de precieze invulling. Heeft u dit niet? Lijkt het u wat? Probeer met collega’s te formuleren wat u wil, welke positieve aspecten van het papieren dossier voor u van grote waarde zijn. Het is dan aan de techneuten om de technische oplossing daarbij te bedenken.

Dokter, bent u al medisch en digitaal professional?

Dokter de Bruin, internist, is blij als hij elke dag weer de digitale dossiers van zijn patiënten bijgewerkt heeft na afloop van het spreekuur. Vervolgens pakt hij de stapel briefjes en mailtjes van het secretariaat om patiënten, verwijzers en apotheken terug te bellen die eerder gebeld hebben. Per patiënt heeft de secr een aantekening gemaakt op papier of in het EPD, afhankelijk van de secretaresse. Hij zoekt de patiënt op voordat hij contact opneemt, maar moet tijdens het telefoongesprek diverse malen klikken en doorklikken om de juiste informatie te verzamelen. En dan nog is hij niet altijd helemaal zeker dat hij alles heeft.

Dokter de Bruin vindt het EPD maar een vervelend ding om gegevens te vinden. Terugvinden van gegevens blijft lastig. Het registreren gaat wel, maar wat waar is niet altijd helder. Typen gaat steeds beter, maar toch was het papier handiger en overzichtelijker.

Nog geen medisch en digitaal professional
Een medisch professional is dokter de Bruin al langer dan vandaag. Meer en meer wordt van hem verwacht dat hij digitaal werkt en gebruik maakt van moderne technologie.Thuis is hij in de weer op de tablet of de smartphone, met email of met webwinkelen. Sociale media gebruikt hij niet, maar heeft wel een profiel op LinkedIn. Dus hij is aardig digitaal, maar in mijn ogen is een medisch en digitaal professional een dokter die technologie optimaal inzet om zijn of haar werk te ondersteunen. Voor de vakinhoudelijke onderzoeksapparatuur gebruikt hij de state-of-the-art. Hoe is dat voor de dossiervoering en administratieve ondersteuning? Pas als hij ook zoekt naar de optimale inzet van het EPD in de zorgprocessen en het optimaliseren van zijn eigen interactie met het EPD dan is hij op weg om ook digitaal professional te worden.

Wat doet zo’n professional anders? 
Papieren werkwijze gedigitaliseerd is dat professioneel digitaal werken? Status quo bereiken en handhaven met EPD gebruik, is dat professioneel digitaal werken? Ik denk van niet. Artsen en andere EPD gebruikers die het EPD optimaal in hun werkprocessen willen inpassen en dit continu optimaliseren, kunnen meer bereiken met de inzet van het EPD. Ze zullen nadenken over wat ze willen bereiken met het EPD en vanuit die gedachte zoeken naar een oplossing waarin het EPD ondersteunend kan zijn. Dat doet zo’n medisch en digitaal professional. Het vraagt een positief kritische houding, tegenover het eigen werken, het zorgproces en de technologie.

Is het nodig dat ik zo’n professional ben?
Laten we deze vraag bekijken, uitgaande van een gedigitaliseerde papieren status en gedigitaliseerde aanvragen voor aanvullend onderzoek. Een digitale variant van papieren dossiers en aanvragen is een grote verbetering in termen van leesbaarheid en beschikbaarheid. Het is al een hele kluif om dat te realiseren en te zorgen dat iedere gebruiker aan de slag gaat. Voor u als gebruikers is het vaak goed als de trucs geleerd zijn, maar echt thuis in het EPD en de gevolgen voor het zorgproces raakt u niet. Bent u daarmee tevreden?

Stel dat ik zo’n professional ben, wat dan?
Als medisch en digitaal professional beschikt u over zeer goede computervaardigheden, u bouwt kennis op van het zorgproces en de mogelijkheden van digitaal werken in uw eigen organisatie. U verwerft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van het EPD. Bovendien zult u meer vanuit een lange termijn visie het EPD en de mogelijkheden willen inzetten en matchen met het zorgproces. U heeft grip op het gebruik van het EPD en de manier waarop het bijdraagt aan verbeteringen.

Wat denkt u is professioneel digitaal werken een noodzakelijke competentie voor artsen? Laat uw reactie achter op mijn blog, ik ben erg nieuwsgierig.