Driedimensionaal EPD?

Avatar associeerde ik tot voor kort met vage internet games en niet voor mij bestemd.
Ik was dan ook zeer verbaasd toen ik onlangs het septembernummer van Signaal (Nictiz) doorlas: de 3D Avatar. Dit is een klinisch informatie systeem met als startpunt een plaatje van het menselijk lichaam.
Deense artsen, die te kampen hadden met informatie overload, hadden het IBM healthcare lab gevraagd om iets slims te ontwikkelen.
3D Avatar werd het.
Het driedimensionale plaatje van een menselijk lichaam is aanklikbaar.
Dat niet alleen, ook locaties van probleemgebieden van de patient zijn weergegeven.
Met een klik belandt de zorgverlener op de medische data die achter het aangeklikte gebied liggen.

Zo op het eerste gezicht lijkt het me een aardige weergave van de patient van vlees en bloed die toch onderwerp van studie is.
Ik ben zo benieuwd of iemand ervaringen hiermee heeft in Nederland.
Het kan toch niet zo zijn dat dit alleen bij Nictiz bekend is?