Inzage in eigen EPD

Bericht uit Europa: vanaf 2015 zou elke patient via internet inzage moeten hebben in het eigen EPD (zie artikel). Dit komt ongetwijfeld uit de koker ‘als je geen doelen stelt, gebeurt er niets’. Vanuit dat perspectief wellicht totaal verantwoord, maar als we de huidige realiteit bekijken… Welk ziekenhuis is nu volledig over op een EPD en kan regionaal ook nog alle relevante partijen bedienen? 2015 is al heel snel, over vier jaar.