Vol goede moed verder

Na een week of vier vakantie heb ik wat moeite om op te starten, merk ik. Nu is dat op zich niet raar, want in die vier weken heb ik feitelijk drie mini-vakanties gehad.  Variatie genoeg dus, maar het was lastig om EPD gedachten los te laten. Toen ik op Zeeuws-Vlaanderen was en  het bord passeerde van het ziekenhuis, vroeg ik me af wat de status van het EPD daar zou zijn. En even overwoog ik om binnen te stappen om het te vragen. Ik deed het niet, want ik had vakantie. Achteraf denk ik dat ik het beter wel had kunnen doen. Ook daar is men ongetwijfeld heel druk bezig met EPD-en en had ik veel kunnen leren. Mocht iemand van dat ziekenhuis dit lezen, schroom niet om contact op te nemen. Ik kom op bezoek om ervaringen uit te wisselen!