Hoe verlies je minder tijd aan je EPD?

Wat zou het voor jou betekenen om per dag 1 uur extra tijd te hebben?

Herkenbaar? Het gevoel dat je wel wat extra tijd zou kunnen gebruiken?

Soms of juist heel vaak?
De aard van je werk, zorg ervoor dat je waarschijnlijk chronisch tijd tekort komt, dat je altijd haast hebt, kortom altijd te veel te doen in te weinig tijd.

Dat op zichzelf is een ongetwijfeld een bron van stress.
Maar een ander gevolg is dat je dossiervoering niet altijd op het niveau is waarop je het zou willen.

Een dossier dat op orde is, is noodzakelijk voor goede kwaliteit van zorg.
Zeker tegenwoordig met multidisciplinaire teams, gespecialiseerde en part-time werkende zorgverleners.

Suboptimale dossiervoering is zeker voor een deel te wijten aan tijdgebrek.
Maar voor een belangrijk deel ontbreken vaardigheden die nodig zijn om EPD systemen (en computers) blindelings te bedienen.

Hoe vaak worstel jij met je computer of EPD systeem, terwijl je een patient voor je hebt zitten?
Hoe vaak vul je je decursus nog in of aan na het consult of spreekuur?
En wat vind je daarvan?

Gelukkig kan je met een paar eenvoudige trucs je vaardigheden aardig verbeteren.

Denk eerst eens aan je computervaardigheden.
Had je de vorige keer de typetest gedaan? (voor het geval je het gemist hebt, klik hier om het nog eens na te lezen)
Hoe ging dat? Was je tevreden over het resultaat?

Ten tweede, consequent je toetsenbord gebruiken om gegevens in te voeren, verhoogt je invoersnelheid aanzienlijk.
Veel artsen vinden een decursus met korte teksten het prettigst lezen, ook in een EPD systeem.
Dat betekent dat alleen een paar velden aanklikken niet volstaat. Dus enige typevaardigheid is vereist.

Navigeren in je EPD met behulp van je toetsenbord is niet zo moeilijk.
Je begint met een aantal toetsen(combinaties), zoals de TAB toets om van veld naar veld te springen, de SHIFT-TAB combinatie om terug te springen, pijltjes toetsen om uit lijstjes te selecteren of de spatiebalk om opties te selecteren.
Welke toets(combinaties) gebruik je nu al als je in het EPD werkt?

Het lijkt een klein beetje idioot om over zulke kleine dingen te schrijven. Omdat het zo’n verschil kan maken voor artsen met chronisch tijdgebrek, verwachtte ik eigenlijk dat elke arts dit toepast.

Niets is minder waar. Ik spreek zo vaak artsen die dit soort trucs of handigheidjes niet kennen en helemaal niet binnen hun EPD. Dus ik maak regelmatig iemand blij met dit soort simpele tips om te voorkomen dat ze veel tijd verliezen met het heen en weer switchen tussen muis en toetsenbord.

En in de discussie over tijdwinst is het goed om je te realiseren dat in onderzoeken blijkt dat artsen hun eigen administratietijd aanzienlijk onderschatten. De inschatting is dat ze 10-15% van hun tijd bezig zijn met adminstratie, maar in werkelijkheid ligt dat tussen de 25 en 40%. Dat hangt een beetje af van het specialisme en of het klinisch of poliklinisch registratie betreft.

Maar goed, ik neem aan dat dat niet voor jou geldt.

Mocht dat wel het geval zijn, dan is dit mogelijk interessant voor je.

Volgende week lanceer ik een nieuwe training ‘Hoe bespaar je kostbare EPD tijd’.
In deze training leer je simpele technieken en methodes, trucs en tips om tijd te besparen op je EPD tijd.

Dus ben jij een arts die EPD tijd wil besparen tijdens consulten, sneller gegevens wil vinden en vastleggen zonder verlies van kwaliteit van dossiervoering?
Houd dan je mailbox in de gaten volgende week, want zodra de training gelanceerd wordt, laat ik het jou als eerste weten.

Hoe weet je wat je kan doen aan slimmer EPD-en? 7 vragen om dit te bepalen

epd vragenSlimmer EPD-en moet leiden tot EPD winst. EPD winst is voor mij synoniem aan EPD succes. Succes van een EPD bouwt op 3 pijlers: 1) het systeem, 2) de gebruiker en 3) de organisatie. Zo zijn deze vragen ook opgebouwd. En, de antwoorden op deze 7 vragen kan je ook gebruiken als basis voor een EPD strategie, van jezelf maar ook van je vakgroep of praktijk. Denk er goed over na en bespreek het vooral ook tijdens gezamenlijk overleg. En beschouw het als een leidraad om in gesprek te komen en vooral te blijven. Zet het periodiek op de agenda, zodat je samen scherp blijft. En als je deze onderwerpen in lijn brengt met het beleid binnen je vakgroep, maatschap of praktijk, is het gemakkelijker om te kiezen en vol te houden.

Hier komen de vragen:

  1. Wat wil je in elk dossier vastleggen? Kies een x aantal items die altijd vastgelegd moet worden voor jullie praktijk of specialisme. Begin met een beperkt aantal, 3 bijvoorbeeld.
  2. Waar verwacht je de belangrijke items te kunnen vinden? Bepaal dus ook waar je de bij 1. gekozen items in je dossier vastlegt.
  3. Wat weet je van het EPD? Wat weten we samen van het EPD? Vaak werk je dagelijks met dezelfde manier met je EPD, maar dat wil niet zeggen dat je geen dingen meer kan leren. Ga actief op zoek, noteer vragen die het gebruiken van je EPD bij je oproepen.
  4. Samen met collega’s: Hoe organiseren we uitwisseling van tips en tricks?
  5. Welke work-arounds houd je in stand? Denk hierbij aan plakkers op bureaus, brieven die op stapeltjes blijven komen, prints uit het EPD die verspreid worden, ToDo lijstjes met te bellen patiënten, enz.
  6. Welke 2 problemen zijn structureel en hebben te maken met EPD-en? Vaak wordt gemopperd over problemen, zonder dat er iets gedaan wordt. Bepaal van belangrijke irritaties of problemen of je hoe je deze problemen kan oplossen, structureel of tijdelijk.
  7. Welke voordelen zie je van het EPD gebruik? Bedenk nog eens goed hoe het was, voordat je een EPD had, wat heb je inmiddels bereikt?

Dit waren ze, de 7 vragen om te achterhalen waar je staat op de slimmer EPD-en ladder. Vanuit deze vragen kan je bepalen welke stappen je gaat nemen. Het leuke is dat je dit steeds kan herhalen, bijvoorbeeld 2 of 4 keer per jaar, zodat je steeds een stapje verder zet op het pad van Slimmer EPD-en.

Kom je er niet uit, neem contact op en we bespreken samen hoe je het beste verder kan. Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen, deel ze hieronder of stuur een mail. Veel succes!

Patiënt en EPD vechten om aandacht, wie wint bij u?


strip_1Startende EPD dokters signaleren feilloos hun grootste uitdaging
: ‘hoe zorg ik dat ik achter dat mooie beeldscherm mijn patiënt niet uit het oog verlies?’ Twee verhalen* om te illustreren hoe goed het is om daar bewust mee bezig te zijn:

De eerste gaat over Bob en zijn vrouw die ernstig ziek is. Ondanks allerlei behandelingen verslechtert ze steeds verder. De dokter verschuilt zich achter zijn computer en lijkt nauwelijks aandacht te hebben voor de leverproblemen van de vrouw van Bob. Bij een later review van het EPD van de patiënt blijkt echter dat de dokter heel hard nagedacht heeft over de leverproblemen van zijn patiënte en van alles geprobeerd heeft om haar situatie te verbeteren. Dit is dus compleet in tegenstelling tot de beleving van Bob en zijn vrouw. Het EPD neemt de dokter zo in beslag dat hij ogenschijnlijk zijn patiënt ‘vergeet’.

Een tweede voorbeeld, het artikel gaat over een patiënt die zich niet gehoord voelt. Een arts-assistent wordt begeleid door zijn supervisor tijdens het spreekuur. De assistent bekijkt het dossier, terwijl de patiënt aangeeft dat hij gestopt was met zijn medicatie vanwege een bezoek aan het buitenland. ‘Geen probleem’ was het antwoord van de assistent die erg druk in het EVS aan het zoeken was. Deze patiënt kreeg dan ook geen respons op zijn opmerking dat de reden van het buitenlands bezoek het overlijden van zijn broer was. Integendeel de assistent probeerde de patiënt gerust te stellen met de opmerking dat hij zich geen zorgen hoefde te maken. De supervisor zag de ontreddering van de patiënt en vroeg naar de broer. Pas drong het tot de assistent door wat er gezegd was. Ook hier is het beslag dat het EPD op deze dokter legt, de oorzaak van een patiënt die zich niet gehoord voelt.

In beide gevallen is het geen gebrek aan toewijding. Daar ben ik van overtuigd. Het laat wel zien dat het bedienen van een EPD snel intervenieert met de patiëntenzorg. Niet gek als u bedenkt wat er allemaal vastgelegd en ingevuld moet worden tijdens een consult. Zeker als u het tool EPD nog niet compleet beheerst is het een hele opgave. Hoe ervaart u dat?

Heeft u een goede manier gevonden om het EPD in uw spreekuren een plekje te geven? Om het EPD een rol te geven, zodanig dat het uw contact met uw patiënt ondersteunt en niet verstoort. Dan kom ik graag met u in contact om van u te leren.

Of heeft u het gevoel dat het beter kan, maar weet niet precies hoe? Neem contact op voor een GRATIS EPD consult om het te bespreken of meld u meteen aan:

[anywp_mailchimp_form]

* De verhalen uit dit blog vindt u terug op het blog van KevinMD.Com: Bob en de overleden broer.

Hoe kunt u uw EPD efficiënter gebruiken?

De ik-wil- wel-maar- hoe?-EPD-gebruiker: “Drie vinkjes zetten op het papieren formulier…verleden tijd, maar het ging zo snel en ik kon dat zo goed als blind doen…..ik hoefde er niet verder over na te denken. Nu hebben we het EPD. Typen, verschillende velden, muis, en we moeten steeds efficiënter werken. Hoe doe ik dat? “

Elk EPD zit weer net anders in elkaar en op elke afdeling zijn de werkprocessen weer net even anders ingericht. Zijn er dan wel tips te geven die het werken met het EPD efficiënter maken? Jawel. Naast het weten welke gegevens u waar vastlegt in het EPD en het weten waar die gegevens weer ontsloten worden, is het ook van belang in te gaan op de praktische omgang met het EPD. Wat kunt u vandaag al doen?

Een aantal tips: